Gecikme Zammı Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracına gecikme zammını öğrenmek istediğiniz devlete olan borcun (vergi, resim, harç, ceza vs.) vade tarihini, ödeme yapacağınız tarihi ve borç tutarını girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Gecikme Zammı Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. TL
    (Örn. 32500,75)
  2.   
  3.   

İlgili Hesaplamalar

Gecikme zammı nedir?

Kamu alacaklarının vadesinde ödenmemesi durumunda ilgili alacak tutarına uygulanan zamdır. Kamu alacaklarının tanımı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun birinci maddesinde yapılmıştır.

Hangi tür kamu borçlarına uygulanır?

Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi kamu borçlarına uygulanır.

Gecikme zammı nasıl hesaplanır?

6183 sayılı kanunda uygulamanın nasıl olacağı açıklanmıştır. Ancak kanunda zaman içinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklı tarihler için farklı oranlar kullanılarak hesaplanmaktadır. Şu anda uygulanan güncel gecikme zammı oranı aylık %3,50'dır. Ancak 14.11.2023 öncesi vadeler için farklı oranlar kullanılmaktadır. Hesaplama aracı tüm bu değişen oranları kullanarak işlem yapmaktadır.